cs en

Registration Form

Why?

Most government subsidies that support sports are derived from membership, which is a sort of handicap for cycling in its amateur and non-organized form when compared to other sports.

Membership provides us with power and mandate in negotiations with public authorities, landed estate owners and gamekeepers associations that decide for or against further trailbuilding.

Membership gives people the opportunity to meet other enthusiasts with the same interest and engage in activities together.

A good feeling to help with a development of this meaningful project.

Participation in the annual joint opening and closing of the cycling season with a gift for everyone.

Take part on the organized community events, trainings etc.

How?

Fill out the application form below.

Pay a yearly membership fee of 1000 CZK (adults) / 500 CZK (kids up to 15 y.o.) via bank transfer to: 3889093339/0800 or QR payment (use the QR code below).

As a payment identification use your name into the comment.

Pick up a sticker "I AM SINGLETRAIL MORAVSKÝ KRAS" at our "Base" in Jedovnice.

QR code for the yearly membership payment:

 

Membership renewal

Each membership is valid only for the given season - every year it is necessary to renew it by repeating the payment of the membership fee (ideally before the start of the season in the period March - April).

Make the payment (see above) and as a payment identification use your name into the comment.

Pick up a new sticker at the "Base" in Jedovnice.

GDPR

se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění:

Souhlasím s tím, aby SK SINGLETRAIL MORAVSKÝ KRAS, dále jen SK zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností ve SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasím i s tím, že je SK oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

I have read the Sports Club Statutes and agree with them.

 

 

Partners

Recommended

We are part of