cs en

Registration Form

Why?

Most government subsidies that support sports are derived from membership, which is a sort of handicap for cycling in its amateur and non-organized form when compared to other sports.

Membership provides us with power and mandate in negotiations with public authorities, landed estate owners and gamekeepers associations that decide for or against further trailbuilding.

Membership gives people the opportunity to meet other enthusiasts with the same interest and engage in activities together.

Advantages

Dobrý pocit, že pomáhám dalšímu rozvoji projektu Singletrail Moravský kras a údržbě stávajících trailů.

Účast na každoročním společném otevírání a uzavírání cyklistické sezóny s dárkem pro každého.

Možnost organizovaně se účastnit cyklistických závodů.

Získám slevu 10 % na veškeré zboží a služby na “Základně” v Jedovnicíh.

Absolvovat společné, vedené tréninky dětí a mládeže.

Jak?

Vyplním přihlášku níže nebo si ji stáhnu.

Vyplněnou a podepsanou ji odevzdám na “Základně” v Jedovnicích, nebo ji pošlu na adresu: SK Singletrail Moravský kras, Habrůvka 151, 679 05 nebo elektronicky na e-mail: info@singlekras.cz

Zaplatím roční členský příspěvek 200 Kč, děti do 18 let 100 Kč na bankovní účet: 3889093339/0800.

Jako variabilní symbol uvedu svoje rodné číslo.

Na “Základně” v Jedovnicích si vyzvednu členskou kartičku.

Souhlas

se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění:

Souhlasím s tím, aby SK SINGLETRAIL MORAVSKÝ KRAS, dále jen SK zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností ve SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasím i s tím, že je SK oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

I have read the Sports Club Statutes and agree with them.

Partners

Recommended