cs en

Návštěvní řád Jedovnice

 
 1. rušit klid a ticho
 2. vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin
 3. sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet
 4. sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les
 5. jezdit a stát s motorovými vozidly
 6. vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
 7. vstupovat do prostorů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví
 8. mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních
 9. kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
 10. odhazovat hořící nebo doutnající předměty
 11. narušovat vodní režim a hrabat stelivo
 12. znečišťovat les odpady a odpadky

 

Děkujeme za respektování.

 

Partneři

Doporučujeme

Jsme součástí